De regels inzage cursussen en praktijklessen zijn versoepeld

De regels inzage cursussen en praktijklessen zijn versoepeld

Volgend op de beslissingen op het overlegcomité van de federale regering van vrijdag 20 augustus jl inzake de inperking van de COVID-19 pandemie, kunnen we ook in onze verenigingsactiviteiten de teugels danig vieren.
Het Vlaamse departement Landbouw heeft immers nieuwe richtlijnen uitgevaardigd wat betreft organisatie van zowel praktijk- als theorielessen in korte vormingsactiviteit (individuele voordracht) als cursus. Vanaf 1 september gaan de nieuwe regels in en het komt erop neer dat de te nemen maatregelen gelijkgeschakeld worden met de maatregelen die gelden in het volwassenenonderwijs.
Samenkomen kan dus weer onbeperkt (geen capaciteitsbeperking), en de deelnemers moeten enkel nog een mondmasker dragen wanneer ze zich verplaatsen, dus niet als ze stilzitten of stilstaan.
Dit wil zeggen dat het huidig geldende veiligheidsplan dat het scholingscentrum diende te hebben en waarin een ganse resem te volgen maatregelen vervat zitten, vervalt vanaf bovengenoemde datum.

Men kan dan starten met het organiseren van de najaar- en winteractiviteiten.

Bestuurslid L.I.B.