Mededeling raad van bestuur 16-04-2020

Mededeling raad van bestuur 16-04-2020

Beste imker,

We hadden u beloofd om vanuit de rvb KonVIB u op de hoogte te houden van wijzigingen, en daarom willen we 2 punten met u delen:

  1. COVID-19 en imkeren

Sinds onze laatste communicatie hierrond waarbij op 31-03-2019 een aantal bijkomende verplaatsingen door imkers mogelijk gemaakt werden door de coördinatie van de imkersverenigingen, hebben we deze taak ter harte genomen en waar nodig goedkeuringen verstrekt. Tijdens de afgelopen 2 weken zijn er echter ook nog een aantal situaties aan ons voorgelegd waarvoor we het antwoord schuldig moesten blijven.
Daarom zijn we in overleg gegaan met Honeybee Valley; PC bijen (Vlaamse ministerie Landbouw) en VBI om duidelijkheid te krijgen en, belangrijker nog, ervoor te zorgen dat overheid en imkers op dezelfde lijn zitten om misinterpretaties bij bvb wegcontroles te vermijden. We zijn blij te kunnen meedelen dat we nu een antwoord hebben op alle ons voorgelegde vragen en dat er ook een oplossing voor aangereikt is. Onder https://mcusercontent.com/f7236867f60a102373ac0552b/files/b6bb46e9-8768-4cae-b04d-c0da9da02243/Manifest.pdf heeft u een infoblad waarop de essentiële informatie staat inzake imkeren in deze COVID-19 tijden. Honeybee Valley (www.honeybeevalley.eu) heeft een imkersloket geopend waarop u een certificaat kan downloaden die de verplaatsingen die dat behoeven ratificiëren. Tevens heeft u daar een antwoord op een lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s)
Ook lokale verenigingen vinden daar de nodige documentatie om bvb materialen uit te lenen, materialen te verdelen en teeltmateriaal te verdelen. Wij als KonVIB stoppen dus met zelf certificaten uit te schrijven vanaf nu. Uiteraard blijven we u helpen indien u vragen heeft en kan u ons nog steeds bereiken op penningmeester.KonVIB@gmail.com zolang de COVID-19 maatregelen van kracht zijn. We helpen u binnen de 24 uur verder.

  1. Imkersverzekering KonVIB

Sinds 6 maart 2020 heeft de KonVIB een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij Ethias. Onder deze verzekering vallen ook de provinciale bonden en de plaatselijke clubs. Deze verzekering dekt activiteiten met het doel imkers op te leiden en de bijenteelt bekend te maken bij het publiek. De volgende activiteiten die bovenstaande verenigingen organiseren vallen onder deze verzekering : cursussen, vergaderingen, studiedagen, uitstappen, vormingsavonden, imkerstreffen, bijenmarkt, bemannen van standen op beurzen, plantenruildagen, imkerscongres,….  
Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid, burgerlijke en strafrechtelijke verdediging en lichamelijke ongevallen. Deze verzekering dekt dus alle activiteiten die de bijenbonden organiseren in club verband maar niet als u bij u thuis aan het imkeren bent of op verplaatsing. In principe wordt uw imkeractiviteit bij u thuis gedekt door de familiale verzekering. Het is dan ook aan te raden dit te melden aan de maatschappij waar u deze verzekering hebt afgesloten. Wanneer u semi professioneel imkert kan u best een verzekering BA uitbating af sluiten om niet tot een verrassing komen te staan bij een calamiteit.
In een van de volgende maandbladen zal er meer uitleg over de verzekering gegeven worden.

P. Duts,

Voorzitter.

Bestuurslid L.I.B.