Opleiding lesgever voor imkers

Opleiding lesgeven voor imkers  A.P.I.F. vzw – L.I.B. vzw – V.N.I.F. vzw

                                                                                                Wenda Van Uffelen & Urbain Van Gucht

 Lesgeven is een kunst!

Een goede lesgever beschikt niet alleen over kennis en de vaardigheden met betrekking tot het lesonderwerp, maar ook de juiste skills om de inhoud helder over te brengen en de deelnemers te prikkelen en te motiveren. De imkersopleiding in Vlaanderen evolueert voortdurend. In die optiek organiseren A.P.I.F. vzw (Antwerpse Provinciale Imkers Federatie) & de L.I.B. vzw (Limburgse Imkersbond) en de V.N.I.F. vzw (Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie) een kwalitatieve opleiding voor lesgevers in de bijenteelt. Hierbij het lesprogramma.

 • Zaterdag 14 september van 9.00 tot 12.00 uur
  Les 1: Voorbereiding voordracht/presentatie
 • Zaterdag 28 september van 9.00 tot 12.00 uur
  Les 2: Uitwerken van ondersteunende PowerPointpresentaties
 • Zaterdag 12 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
  Les 3: Aandachtspunten voor een voordracht/presentatie (het leerproces)
 • Zaterdag 26 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
  Les 4: Uitwerken + afstemmen lesmateriaal
 • Zaterdag 9 november van 9.00 tot 12.00 uur
  Les 5: Hoe communiceer je het best met je publiek?
 • Zaterdag 23 november van 9.00 tot 12.00 uur
  Les 6: Didactische vaardigheden.

Tegen het einde van de lessenreeks heb je een volledige les uitgewerkt en ben je klaar om lessen te geven voor imkers. We willen met dit initiatief nieuwe lesgevers aantrekken om hun verhaal uit te dragen naar de hele imker gemeenschap. Inschrijven kan uiterlijk tot 7 september 2024 onderstaande link: https://forms.gle/REPqbvdQnSav1c7X7
De cursus kost 100 Euro. Inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekeningnummer: BE89 7330 5957 3285 met vermelding: Opleiding lesgever + naam

De opleiding gaat door in het Ontmoetingscentrum De Roepsteen, Sint-Trudoplein 12, 3530 Helchteren. De opleiding zal geannuleerd worden als er minder dan 20 inschrijvingen zijn.