Waswafelen opnieuw van start

                                               
Waswafelen opnieuw van start

Wim Tollenaers

Met de winter in aantocht wordt ook de waswafelmachine in Lieteberg opnieuw van stal gehaald.
Vanaf 1 november kan je als LIB-lid opnieuw bijenwas laten verwerken via de afdeling waar je als hoofdlid bent aangesloten. Net als de voorbije jaren wordt de eerste 20 kg gratis verwerkt. De minimale inzending blijft op 5 kg zuivere was. We zetten de werkwijze van de voorbije jaren verder.
Aandachtspunten
Vorige winter verwerkte Lieteberg ongeveer 4.000 kg was. We zijn daarmee op een punt gekomen waarbij de logistieke afhandeling efficiënt moet verlopen om ieders was tijdig te kunnen verwerken. Het voorbije jaar kroop veel tijd en energie in wasloten waarbij het aanmeldingsformulier onvolledig was of volledig ontbrak en wasloten in een onhandige of te kleine verpakking. Gezien de fors gestegen loon- en energiekosten gaan we strenger moeten toezien op de aanlevering van de was zodat het gehele proces vlot kan verlopen. Wat niet in orde is zal dan ook niet verwerkt kunnen worden.
Het aanmeldingsformulier (te vinden via deze link) is het belangrijkste communicatie-instrument tussen imker en verwerker. Ontbrekende of onvolledige formulieren vertragen de verwerking. Met het wasvolume dat deze winter verwacht wordt zal er geen tijd zijn om na te gaan van wie het waslot zonder aanmeldingsformulier is.

Niet zelden hebben we de voorbije jaren vastgesteld dat was wordt aangeleverd in plastic zakken, kartonnen dozen, ronde emmers, enzovoort. Of soms ook in een plastic bak van een discountwinkel, die dan nokvol met was wordt geladen (lees: veel te zwaar voor wat de doos aankan). Schijnbaar vergeten sommige imkers dat wanneer zij hun was afleveren bij de vereniging, het waslot verschillende keren getransporteerd en gestapeld wordt, samen met de was van andere imkers. Het resultaat is beschadigde verpakkingen, al dan niet met beschadiging van de waswafels. Dat is uiteraard niet de bedoeling.
Tot slot is er een groep onder de deelnemers die bakken gebruiken met afmetingen die niet afgestemd zijn op hun raamformaat of wasvolume. Een geschikte verpakking is stevige en stapelbare (plastic) doos waar de gevraagde waswafels minstens in de lengte en breedte in passen. Houd er ook rekening mee dat de doos maar voor 50-60% gevuld mag zijn, anders zal het volume waswafels te groot zijn voor de doos. Waswafels nemen immers 1,5x zoveel ruimte in als de wasbrokken. Om goed te zijn is de verpakking niet luchtdicht afsluitbaar, want dan gaan de wasbrokken schimmelen.
Is mijn doos geschikt?
• Licht in gewicht, stevig en stapelbaar
• Het gebruikte materiaal is geschikt voor levensmiddelen
• Het deksel sluit niet luchtdicht af
• Het is geen emmer of zak
• Mijn waswafels passen in de lengte en de breedte erin
• Ze is slechts voor 50-60% gevuld met wasbrokken

Ik heb meer dan 20 kg was, wat nu?
Wij verwerken het volledige lot, je ontvangt een factuur voor het deel boven 20 kg, volgens
onderstaande prijstabel.

kg prijs/kg
5-10 € 6,00
10-20  € 5,50
20-30 € 5,00
30-60 € 4,50
60+  € 4,00

Toeslag zuiveren onreine was € 3,00

Wanneer bijenwas aanleveren?
Aanleveren van de bijenwas kan vanaf 2 november 2022 tot en met 28 februari 2023.
Het brengen en het komen afhalen van de was kan op volgende dagen:
• Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 08.00 – 14.00 uur
• Zaterdag tussen 09.30 – 12.00 uur
Meer informatie of afspraak maken?
Mail gerust naar info@lieteberg.be