UPDATE corona-maatregelen voor de imkerij

UPDATE corona-maatregelen voor de imkerij

Beste imkers,

Op 30-03-2020 zijn er ons nieuwe richtlijnen toegestuurd vanuit de overheid inzake de COVID-19 maatregelen en de toepassing ervan binnen de imkerij. De reeds eerder door ons uitgevaardigde communicatie blijft grotendeels behouden, maar op sommige punten is er een versoepeling en krijgt de sector (= imkervereniging) een gecoördinerende taak toebedeeld.

1.Betreffende toegelaten verplaatsingen.

Het verplaatsen van bijenkasten in het kader van bestuivingsopdrachten is toegelaten als men onderweg is naar een beroepsteler. Zorg dat u voldoende info over uw teler bij u hebt; bijvoorbeeld een mail of bestuivingscontract waarmee hij kasten aanvraagt voor de bestuiving. Alleen dan kan er sprake zijn van een verplaatsing in het kader van een beroepsactiviteit. Zorg ook dat u steeds zijn gsm nummer en adres bij u hebt en uw FAVV registratie. Neem de meest realistische kortste weg tussen vertrekadres en plaats van aankomst.
Kasten verplaatsen van eigen locatie A naar eigen locatie B is nu toegelaten indien de verplaatsing deel uitmaakt van de gewone verzorging op uw diverse bijenstanden en dus geen extra verplaatsing vraagt. Men mag immers wel naar de eigen diverse standen rijden om de bijen te verzorgen. Wat u hierin kan helpen om u te rechtvaardigen bij controle is wederom een kopij van het FAVV dossier waarin men uw diverse standen kan terugvinden. U kan dit document downloaden via https://www.foodweb.be/portal/.

U reist best enkel met één gezinslid. Tijdens de werkzaamheden de reglementaire afstand bewaren ten opzichte van anderen. Draag desnoods een mondmasker.
Indien u reist met een vriend/vriendin die geen gezinslid is, kan u best in twee aparte voertuigen reizen in het kader van social distancing.

2.Betreffende aankoop van materialen

Er zijn momenteel enkel winkels open die mensen- of dierenvoeding verkopen. Imkermateriaal is niet meer verkrijgbaar via deze weg. De meest praktisch haalbare manier om imkermateriaal aan te schaffen is ONLINE. De verkoper zorgt dan voor de levering bij u ter plaatse.

3.Bijenzwermen

Probeer zwermen te vermijden en pas daartoe uw bedrijfsmethode aan; zelfs indien u principieel tegen bent, dan nog moet u verplaatsingen omwille van zwermen zoveel mogelijk vermijden. Er zijn zwermverhinderingsmethoden genoeg ter beschikking en omwille van het feit dat een groot deel van de bevolking van thuis uit werkt, is er ook meer tijd om preventieve controles uit te voeren.

4. Meldpunt – certificering.

Gebruik uw gezond verstand alvorens u een actie uitvoert en informeer u hierover. U kan contact opnemen met uw gemeentebestuur of de lokale politie. Raadpleeg ook onze website. Daarop gaat u steeds de laatste informatie waarover we beschikken vinden.

Het aankopen en verplaatsen van kweekkastjes, teeltmateriaal, bijenvolken en het vervoeren van labostalen is toegelaten vanaf nu, maar het dient gecoördineerd te worden door de imkervereniging. Indien u in het kader van deze activiteiten een verplaatsing wil doen, gelieve dan contact op te nemen met het KonVIB secretariaat via onderstaande mail:

Penningmeester.konvib@gmail.com

Als imkervereniging zullen we u de nodige informatie vragen en indien mogelijk een toelating uitschrijven om de verplaatsing te maken. We zorgen voor een antwoord binnen de 24 u, eventueel nemen we contact op met uw lokale overheid of met FOD Binnenlandse zaken.

Als laatste punt willen we stellen dat verplaatsingen buiten de landsgrenzen nog steeds zeer problematisch zijn, al proberen we openingen te creëren met de overheid om dit vanaf de maand juni terug mogelijk te maken.

P. Duts

Voorzitter