Bestuiving

Werkgroep Bestuiving
Bestuiving 2023 Wilt U bijen plaatsen in de fruitstreek ?
Neem dan contact met Hubert Swinnen (0476/17 27 23) voor 15 maart. Volgende vergoedingen kunnen na onderlinge afspraak met de fruittelers worden betaald voor het plaatsen van volwaardige volken:

onderstaande prijzen zijn richtprijzen

Volken in plantages Grote sterke volken 60 € /volk
Volkjes in koude kap 6 – 10-raamsvolkjes 65 € voor 4 weken
Volkjes in warme kap 6 – 10-raamsvolkjes 70 € voor 4 weken
Volkjes in koude serre 6 – 10-raamsvolkjes 70 € voor 4 weken
Volkjes in warme serre 6 – 10-raamsvolkjes 80 € voor 4 weken

Deze prijzen mogen liefst niet overschreden worden,
ook gratis plaatsingen moeten vermeden worden.

Neem contact met ons op de contactpagina