Verzekering BA

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen

Sinds 6 maart 2020 heeft de KonVIB een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij Ethias. Onder deze verzekering vallen ook de provinciale bonden en de plaatselijke clubs. Deze verzekering dekt activiteiten met het doel imkers op te leiden en de bijenteelt bekend te maken bij het publiek. De volgende activiteiten die bovenstaande verenigingen organiseren vallen onder deze verzekering : cursussen, vergaderingen, studiedagen, uitstappen, vormingsavonden, imkertreffen, bijenmarkt, bemannen van standen op beurzen, plantenruildagen, imkercongres,….
Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid, burgerlijke en strafrechtelijke verdediging en lichamelijke ongevallen. Deze verzekering dekt dus alle activiteiten die de bijenbonden organiseren in club-verband maar niet als u bij u thuis aan het imkeren bent of op verplaatsing. In principe wordt uw imkeractiviteit bij u thuis gedekt door de familiale verzekering. Het is dan ook aan te raden dit te melden aan de maatschappij waar u deze verzekering hebt afgesloten. Wanneer u semi professioneel imkert kan u best een verzekering BA uitbating af sluiten om niet tot een verrassing komen te staan bij een calamiteit.

U kan op deze konVIB-pagina alles lezen over de afgesloten verzekering

en hier hier alle documenten bekijken/downloaden