Gezondheidsdienst

GEZONDHEIDSDIENST
De vzw L.I.B. heeft een eigen gezondheidsdienst bestaande uit vrijwilligers die graag bereid zijn de imkers te helpen. Deze dienst werkt zeer nauw samen met de dierengeneeskundige inspectie van de provincie Limburg. Enkele malen per jaar organiseert het bestuur bijscholing voor de beëdigde assistenten en de gezondheidsagenten, zodat ze later de imkers optimaal kunnen begeleiden bij problemen.
Beëdigde assistenten voor de provincie Limburg
Hun taken zijn:
-Verdelen van medicatie betoelaagd door het ministerie in opdracht van de inspecteur-dierenarts.
-Optreden bij uitbraak van een besmettelijke bijenziekte.
-Stalen nemen wanneer dit gevraagd wordt.
-Zo veel mogelijk samenwerken met de gezondheidsagenten in de afdelingen.

Gezondheidsagenten
De L.I.B. heeft minimum 1 gezondheidsagent in elk van de 19 afdelingen. Hun taken zijn:
-Het bijenonderzoek te stimuleren in hun afdelingen
-Regelmatig studievergaderingen plannen in verband met bijenziektes en behandelingsmethodes.
-Trachten één of twee maal per jaar nosema-onderzoek te doen. Hiervoor zijn een aantal materialen gratis beschikbaar bij de gezondheidsdienst, zoals draagglazen, dekglaasjes, formulieren, pipetten en enkele maatbekers.
-De leden aanraden om aan een goede varroabestrijding te doen en tijdig de nodige medicatie te bestellen.
-De vervolmakingsdagen en studievergaderingen ingericht door de gezondheidsdienst zo veel mogelijk bijwonen
-Niet nalaten hulp te vragen aan de gezondheidsdienst, of de beëdigd assistenten als dit nodig mocht zijn.
-Zij vormen de schakel tussen de imkers enerzijds en de gezondheidsdienst en de assistenten anderzijds
De Leden van de gezondheidsdienst worden continu bijgeschoold, om hun taak optimaal te kunnen uitvoeren. Op onderstaande foto’s zijn ze bezig met vetanalyse bij hun bijen en dit om te zien hoe de toestand van hun bijen is bij het ingaan van de winter periode.
Zin om ook actief mee te werken met de gezondheidsdienst? Aarzel dan niet en contacteer uw plaatselijke afdeling! Kent U uw gezondheidsagent niet? Contacteer dan uw plaatselijke vereniging of vraag het de gezondheidsdienst (adressen hierboven)

 

  Neem contact met ons op de contactpagina