Wetgeving etikettering

Wetgeving Etikettering.

Als producent van honing met een rechtstreekse verkoop aan de consument vallen wij vanaf 01/08/2004 onder de nieuwe wetgeving rond etikettering van onze honingproducten.

Hierna geven we U de belangrijkste punten:

Iedere in de handel gebrachte pot honing dient voorzien zijn van een etiket of enige andere zichtbare, goed leesbare en onuitwisbare aanduiding waarop volgende vermeldingen voorkomen.

Verplichte vermeldingen:

1. Honing (naam van het product)

2. Naam en adres van de imker (herkomst)

3. Netto gewicht in grammen (g) of kilogrammen (kg)

4. Lotnummer

5. Datum uiterste houdbaarheid.

Wat staat voor deze vermeldingen en waarom zijn deze verplicht op het etiket aan te brengen:

Honing. Is de productnaam en moet aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen of men mag deze vermelding niet gebruiken. Indien men een ander benaming wenst te geven lees eerst de publicatie van 19-03-2004. Besluit van toepassing op voor menselijke voeding bestemde honing.

Naam en adres van de imker. Een imker die voeding in de handel brengt moet zich kenbaar maken en dit maakt deel uit van de terug traceerbaarheid, een belangrijke onderdeel in de reglementering van het FAVV.

Netto gewicht in grammen (g) of kilogrammen (kg): Wettelijk is er een afwijking toegestaan van 3% op het aangegeven gewicht.

Lotnummer.Dit is een codering eigen aan de imker die toelaat de productie te retraceren. Volgende elementen zijn hierin minimaal gekend:

Nummer(s) van de kast of kasten.

Plaats waar de honing werd gewonnen: België

Datum van de productie.

Welke honing werd samen geslingerd, samengevoegd of op eenzelfde moment afgevuld. Het is duidelijk dat bedoeling dat men van elke pot verkochte of te koop gestelde honing moet kunnen terug vinden waar , wanneer en in welke omstandigheden deze geoogst werd.

Datum uiterste houdbaarheid. Aangezien honing geen zeer bederfbaar product is er geen verplichting, maar het oogstseizoen wel. Wanneer we ervan uitgaan dat honing toch 2 jaar houdbaar blijft kan men ook de uiterste houdbaarheidsdatum snel bepalen. Honing geoogst in augustus 2011 heeft dus als oogstseizoen: zomer 2011 en krijgt als uiterste houdbaarheidsdatum: juli 2013.

Hoe bewaren: bv. Donker, droog en koel bewaren bij een temperatuur lager dan 15 °C. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 1 jaar (botulismegevaar)

Een gids met volledige beschrijving betreffende autocontrole en traceerbaarheid, etikettering is hiervan een onderdeel, zal U door de Koninklijke Vlaamse Imkerbond vzw. vóór  het jaareinde bezorgd worden.