Cursus gevorderden

Om deze cursus te volgen moet u minstens 3 jaar praktijkervaring hebben na het behalen van een diploma “Beginnend Imker” (of Nieuwe Imker).
Om een diploma te halen moet de cursist minstens 80% op de theorielessen aanwezig zijn plus moet geslaagd zijn voor het theoretische examen.

Inschrijven kan via onderstaand formulier en door 120,-€ te storten op rek.nr. BE75 7350 0198 5151 op naam van Limburgse Imkersbond vzw, met vermelding van: “cursus gevorderde 2024” en uw naam

Agenda:
De theorielessen gaan door in Domein Kiewit te Hasselt, alle lessen starten om 9u

Datum nr Les
5/10/2024 Les 1 Bijenproducten en wettelijk verplichtigingen
19/10/2024 Les 2 Gesloten waskringloop
9/11/2024 Les 3 Klimaat: impact op onze omgeving, insecten en onze bijen
23/11/2024 Les 4 Landschapsbeheer : Planten, botanica en exoten
7/12/2024 Les 5 Bijenziekten, meldplicht en FAVV verplichtingen
11/01/2025 Les 6 Genetica (‘kan uitlopen’ 😉  )
25/01/2025 Les 7 Selectie en koninginnenteelt
1/02/2025 Les 8 Bedrijfsmethode
15/02/2025 Les 9 Zwermen en Zwermbeheersing
15/03/2025 Les 10 Biotechnische Varroabestrijding
29/03/2025 Les 11 remediëringsles (topic’s aan te leveren door deelnemers)
26/04/2025 Examen Examen
Aangevuld met 3 praktijklessen Te verdelen over de 3 verenigingen of
afh van de inschrijvers over meerdere

Schrijf u hier in:

    Vul volgende letters en cijfers in: captcha